Basın Bülteni

30 Mar 2017

Dünyada rekabet gücü yüksek güçlü bir Türkiye için dijital ekonomi mutlak bir önem taşımaktadır. Sanayi 4.0 olarak özetlenen yüksek teknolojili yeni üretim süreçleri bu dönüşümün çok önemli bir etkenidir.

24 Mar 2017

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜSİAD, TİSK, TÜRKONFED, Vehbi Koç Vakfı ve ÖSGD paydaşlığında yürütülen “Okul- İşletme İşbirliğini Geliştirme Programı” kapsamında ilk buluşma, 24 Mart 2017 tarihinde ESİAD’ın (Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği) ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleşti.

“Okul-İşletme İşbirliği Geliştirilme Programı” kapsamında ayrıca, 21-23 Mart tarihlerinde MESS Eğitim Vakfı tarafından Eskişehir’deki mesleki ve teknik okulların yöneticilerine liderlik eğitimleri verildi.

24 Mar 2017

İnsanlık tarihi Avrupa kıtasında ve çevresinde siyasal, ekonomik, toplumsal ve bilimsel boyutlarda en önemli ilerlemelerini kaydetti. Diğer yandan yüzyıllar boyunca siyasal, etnik, mezhepsel ve ekonomik çatışmalarla sarsıldı.

23 Mar 2017

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye), TÜSİAD ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlediği, “İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri” toplantısı Koç Holding’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

23 Mar 2017

Açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Krallık Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore gerçekleştirdi.

Sayfa 1 / 313