Genel Sekreterlik

Dr. Bahadır Kaleağası Genel Sekreter
Ebru Dicle Genel Sekreter Yardımcısı
(Sosyal Politikalar ve Bilgi Toplumu)
Hale Hatipoğlu Genel Sekreter Yardımcısı
(Dış İlişkiler)
Dr. Nurşen Numanoğlu Genel Sekreter Yardımcısı
(Sanayide Dönüşüm, Sektörel Politikalar)
Melda Çele Genel Sekreter Yardımcısı
(Sürdürülebilir Kalkınma, Girişimcilik, Yatırım Ortamı)
İlhan Oğuz Genel Sekreter Yardımcısı
(Mali ve İdari İşler)
Dr. Zümrüt İmamoğlu Başekonomist
Serkan Ersöz Hukuk Müşaviri
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ
Elçin Tüzel Uzman
İsmet Tosunoğlu Uzman Yardımcısı
SOSYAL POLİTİKALAR BÖLÜMÜ
Ezgi Çelik Uzman
Alper Keskin Uzman Yardımcısı
SÜRDÜRÜLEBLİR KALKINMA ve YATIRIM ORTAMI BÖLÜMÜ
Gaye Uğur Sarıoğlu Kıdemli Bölüm Sorumlusu
Cansu Oğuz Uzman Yardımcısı
Hülya Delihüseyinoğlu Uzman Yardımcısı
GİRİŞİMCİLİK VE GENÇLİK ÇALIŞMALARI BÖLÜMÜ
Seda Köknel Çatalkaya Kıdemli Bölüm Sorumlusu
Kadir Yusuf Öztürk Uzman Yardımcısı
SANAYİDE DÖNÜŞÜM, SEKTÖREL POLİTİKALAR BÖLÜMÜ
Öykü Şenlen Uzman Yardımcısı
Fatma Hazal İnce Uzman Yardımcısı
Cansu Üttü Uzman Yardımcısı
BİLGİ TOPLUMU VE İNOVASYON BÖLÜMÜ
Yasemin E. Avcı Bölüm Sorumlusu
Merve Uzunosman Uzman
BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI BÖLÜMÜ
Ceren Aydın Ergün Kıdemli Bölüm Sorumlusu
DIŞ SİYASAL İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Zafer Gazi Kıdemli Bölüm Sorumlusu
KÜRESEL EKONOMİK İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Tamer Şen Kıdemli Bölüm Sorumlusu
Aslı Başkaracaoğlu Kıdemli Uzman
Yiğit Basat Şimşek Uzman
AB İLETİŞİM - PROJELER BÖLÜMÜ
Nur Beler Levi Bölüm Sorumlusu
KURUMSAL İLETİŞİM BÖLÜMÜ
Başak Solmaz Karaüç Kıdemli Bölüm Sorumlusu
Su Tuncer Uzman
BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜ
Hakan Demirkol Kıdemli Bölüm Sorumlusu
Doğan Kumova Uzman ve Yaratıcı Danışman
ÜYE İLİŞKİLERİ VE BÜRO YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Leyla Danış Bölüm Sorumlusu / Yönetim Kurulu Asistanı
Nimet Özdemir Yönetici Asistanı
Zeynep A. Özgüder Yönetici Asistanı
Burcu Orhan Akgün Yönetici Asistanı
Bahar Karayüksel Yönetici Asistanı
Başak Okutan Yönetici Asistanı
Selda Siler Kurumsal İletişim Bölümü Asistanı
MALİ İŞLER BÖLÜMÜ
Meral Uğurlu Gönül Uzman
İDARİ İŞLER BÖLÜMÜ
Nurettin Keser Bölüm Sorumlusu
Bülent Utal İdari Personel
Hasan Genç İdari Personel
Eşref Şıvğın İdari Personel