İşbirlikleri

Brookings Enstitüsü

Brookings Enstitüsü, Washington merkezli, Amerikan siyasal, sosyal ve ekonomik politikalarını ve uluslararası sistemi ele alan ve önerilerde bulunan raporlar hazırlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

TÜSİAD, 2007 yılından bu yana Brookings ile ortak şekilde Türkiye’nin siyasal ve ekonomik dinamiklerini ve Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimini merkeze alan bir Türkiye programı yürütmektedir. Bu program, 2013 yılından itibaren “TÜSİAD Türk-Amerikan Forumu”na dönüştürülmüştür. Yurtdışındaki bir düşünce kuruluşu bünyesinde gerçekleştirilecek en kapsamlı programlardan biri olan bu girişim kanalıyla Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha derinlemesine değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

http://www.brookings.edu/

German Marshall Fund (GMF)

GMFPartiler üstü, kar amacı gütmeyen ve Atlantik’in her iki yakasında faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu olarak GMF ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde transatlantik işbirliğinin geliştirilmesini esas almaktadır.

TÜSİAD, 2009’dan bu yana German Marshall Fund ile İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Koç Holding’in de desteğiyle Trilateral Strateji Grubu’nun ortaklarından biridir. Bu platform ABD-Avrupa ve Türkiye’yi ilgilendiren ortak konuların aynı platformda transatlantik işbirliği perspektifinden ele alınmasını amaçlamaktadır.

http://www.gmfus.org/

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)

1997 yılından bu yana düzenlenen ve önde gelen uluslararası ekonomi ve iş forumlarından olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), 2006 yılından bu yana Rusya Federasyonu Başkanı’nın himayesinde gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz 6 yılda SPIEF, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri ve iş çevrelerini temsil eden 5000’in üzerinde Rus ve yabancı katılımcıyı bir araya getiren öncü bir küresel iş organizasyonuna dönüştü. Medya, sivil toplum ve akademi çevrelerinin tanınmış simaları da her yıl forumun katılımcıları arasında yer almaktadır. SPIEF, dünyanın başlıca karar mercilerini gelişmiş ve gelişen pazarların karşılaştığı temel sorunların tanımlanması ve değerlendirilmesinin yanı sıra; ortak hedefler ve çözüm üreten platformların oluşturulması için buluşturmaktadır.

TÜSİAD, SPIEF’in Türkiye’deki tek "Bölgesel Partner"idir. İki ülke iş dünyasına yeni işbirliği alanları ve mekanizmaları sağlayacak bu oluşuma TÜSİAD büyük önem atfetmektedir.

http://www.forumspb.com/