Kuruluştan Bugüne TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri

 

1972 Dönemi 
 
Feyyaz Berker (Başkan)
Can Kıraç (Başkan Vekili)
Oğuz Dağdelen (Muhasip Üye)
Muzaffer Gazioğlu (Üye)
Ergun Baskan (Üye)
Selçuk Yaşar (Üye)
Melih Özakat (Üye)
Korkut Beriker (Üye)

 
1973 Dönemi
 
Feyyaz Berker (Başkan)
Selçuk Yaşar (Başkan Vekili)
Oğuz Dağdelen (Muhasip Üye)
Orhan Aker (Üye)
Muzaffer Gazioğlu (Üye)
Can Kıraç (Üye)
Melih Özakat (Üye)
Erol Sabancı (Üye)
Halit Narin (Üye)
Bahri Ersöz (Üye)
 

1974 Dönemi
 
Feyyaz Berker (Başkan)
Can Kıraç (Başkan Yardımcısı)
Oğuz Dağdelen (Muhasip Üye)
Orhan Aker (Üye)
Bahri Ersöz (Üye)
Muzaffer Gazioğlu (Üye)
Ergün Özakat (Üye)
Erol Sabancı (Üye)
Özdemir Yarar (Üye)
Selman Yaşar (Üye)
T. Güngör Uras (Üye, Genel Sekreter)
 
 
1975 Dönemi
 
Feyyaz Berker (Başkan)
Can Kıraç (Başkan Yardımcısı)
A. Oğuz Dağdelen (Muhasip Üye)
Orhan Aker (Üye)
Bahri Ersöz (Üye)
Muzaffer Gazioğlu (Üye)
Ergün Özakat (Üye)
Erol Sabancı (Üye)
Özdemir Yarar (Üye)
Selman Yaşar (Üye)
T. Güngör Uras (Üye, Genel Sekreter)
 

1976 Dönemi
 
Feyyaz Berker (Başkan)
Şinasi Ertan (Başkan Yardımcısı)
Bahri Ersöz (Muhasip Üye)
Orhan Aker (Üye)
Şaban Gazioğlu (Üye)
Orhan Işık (Üye)
Asım Kocabıyık (Üye)
Rahmi Koç (Üye)
Halit Narin (Üye)
Selman Yaşar (Üye)
T. Güngör Uras (Üye, Genel Sekreter)
 

1977 Dönemi
 
Feyyaz Berker (Başkan)
Şinasi Ertan (Başkan Yardımcısı)
Rahmi M. Koç (Muhasip Üye)
Bahri Ersöz (Üye)
Orhan Aker (Üye)
Şakir Eczacıbaşı (Üye)
Asım Kocabıyık (Üye)
Ali Koçman (Üye)
Halit Narin (Üye)
Selman Yaşar (Üye)
T. Güngör Uras (Üye Genel Sekreter)
 

1978 Dönemi
 
Feyyaz Berker (Başkan)
Şinasi Ertan (Başkan Yardımcısı)
Rahmi M. Koç (Muhasip Üye)
Bahri Ersöz (Üye)
Orhan Aker (Üye)
Şakir Eczacıbaşı (Üye)
Asım Kocabıyık (Üye)
Ali Koçman (Üye)
Ertuğrul Soysal (Üye)
Selman Yaşar (Üye)
T. Güngör Uras (Üye, Genel Sekreter)
 

1979 Dönemi
 
Feyyaz Berker (Başkan)
Rahmi M. Koç (Başkan Yardımcısı)
Ali Koçman (Başkan Yardımcısı)
Selman Yaşar (Muhasip Üye)
Orhan Aker (Üye)
Şakir Eczacıbaşı (Üye)
Bahri Ersöz (Üye)
Asım Kocabıyık (Üye)
Melih Özakat (Üye)
Ertuğrul Soysal (Üye)
T. Güngör Uras (Üye, Genel Sekreter)
 

1980 - 1981 Dönemi
 
Ali Koçman (Başkan)
Rahmi M. Koç (Başkan Yardımcısı)
Asım Kocabıyık (Başkan Yardımcısı)
Selman Yaşar (Muhasip Üye)
Orhan Aker (Üye)
Ömer Dinçkök (Üye)
Şakir Eczacıbaşı (Üye)
Nurettin Koçak (Üye)
Melih Özakat (Üye)
Ertuğrul Soysal (Üye)
 
 
1982 - 1983 Dönemi
 
Ali Koçman (Başkan)
Rahmi M. Koç (Başkan Yardımcısı)
Asım Kocabışık (Başkan Yardımcısı)
Selman Yaşar (Muhasip Üye)
Orhan Aker (Üye)
Osman Boyner (Üye)
Ömer Dinçkök (Üye)
Şakir Eczacıbaşı (Üye)
Nurettin Koçak (Üye)
Melih Özakat (Üye)
 

1984 Dönemi
 
Ali Koçman (Başkan)
Rahmi M. Koç (Başkan Yardımcısı)
Asım Kocabışık (Başkan Yardımcısı)
Ömer Dinçkök (Muhasip Üye)
Osman Boyner (Üye)
Şakir Eczacıbaşı (Üye)
Ersin Faralyalı (Üye)
Nurettin Koçak (Üye)
Oğuz Karahan (Üye)
Melih Özakat (Üye)
 

1985 Dönemi
 
Şahap Kocatopçu (Başkan)
Osman Boyner (Başkan Yardımcısı)
Fahir İlkel (Başkan Yardımcısı)
Mehmet Şuhubi (Muhasip Üye)
Şakir Eczacıbaşı (Üye)
Nihat Gökyiğit (Üye)
Oğuz Karahan (Üye)
Ali N. Kubalı (Üye)
Ali Nizamoğlu (Üye)
Melih Özakat (Üye)
 

1986 Dönemi
 
Sakıp Sabancı (Başkan)
Ömer Dinçkök (Başkan Yardımcısı)
Şinasi Ertan (Başkan Yardımcısı)
Mehmet Şuhubi (Muhasip Üye)
Cem Boyner (Üye)
Bülent Eczacıbaşı (Üye)
Nihat Gökyiğit (Üye)
Rahmi M. Koç (Üye)
Ali Nizamoğlu (Üye)
Selçuk Yaşar (Üye)
 

1987 - 1988 Dönemi
 
Ömer Dinçkök (Başkan)
Fahir İlkel (Başkan Yardımcısı)
Cem Boyner (Başkan Yardımcısı)
Ali Nizamoğlu (Muhasip Üye)
Bülent Eczacıbaşı (Üye)
Selçuk Yaşar (Üye)
Bahri Ersöz (Üye)
Haluk Özsaruhan (Üye)
Halis Komili (Üye)
Güler Sabancı (Üye)
 

1989 – 1990 Dönemi
 
Cem Boyner (Başkan)
Halis Komili (Başkan Yardımcısı)
Bülent Eczacıbaşı (Başkan Yardımcısı)
Güler Sabancı (Muhasip Üye)
Vural Akışık (Üye)
Yıldırım Aktürk (Üye)
Ersin Faralyalı (Üye)
Yüksel Pulat (Üye)
Haluk Özsaruhan (Üye)
Erkut Yücaoğlu (Üye)
 

1991 – 1992 Dönemi
 
Bülent Eczacıbaşı (Başkan)
Halis Komili (Başkan Yardımcısı)
Güler Sabancı (Başkan Yardımcısı)
Öner Akgerman (Üye)
Yavuz Canevi (Üye)
Adnan Çağlayan (Üye)
Muharrem Kayhan (Üye)
Sinan Tara (Üye)
Tezcan Yaramancı (Üye)
Erkut Yücaoğlu (Üye)
 

1993 – 1994 Dönemi
 
Halis Komili (Başkan)
Güler Sabancı (Başkan Yardımcısı)
Muharrem Kayhan (Başkan Yardımcısı)
Sinan Tara (Muhasip Üye)
İbrahim Betil (Üye)
Yavuz Canevi (Üye)
Varol Dereli (Üye)
Mustafa V. Koç (Üye)
Can Paker (Üye)
Erkut Yücaoğlu (Üye)
 

1995 - 1996 Dönemi
 
Halis Komili (Başkan)
Güler Sabancı (Başkan Yardımcısı)
Muharrem Kayhan (Başkan Yardımcısı)
Sinan Tara (Başkan Yardımcısı)
Erkut Yücaoğlu (Muhasip Üye)
Burhan Karaçam (Üye)
Aldo Kaslowski (Üye)
Tuncay Özilhan (Üye)
Can Paker (Üye)
Zekeriya Yıldırım (Üye)
Haluk R. Tükel (Üye, Genel Sekreter)
 
 
1997-1998 Dönemi
 
Muharrem Kayhan (Başkan)
Sinan Tara (Başkan Yardımcısı)
Tuncay Özilhan (Başkan Yardımcısı)
Aldo Kaslowski (Başkan Yardımcısı)
Hasan Arat (Muhasip Üye)
Ant Bozkaya (Üye)
Muhteşem Ekenler (Üye)
Ömer Sabancı (Üye)
Hasan Subaşı (Üye)
Erkut Yücaoğlu (Üye)
Haluk R. Tükel (Üye, Genel Sekreter)
 

1999-2000 Dönemi
 
Erkut Yücaoğlu (Başkan)
Tuncay Özilhan (Başkan Yardımcısı)
Aldo Kaslowski (Başkan Yardımcısı)
Mustafa V. Koç (Başkan Yardımcısı)
Ömer Sabancı (Muhasip Üye)
Mehmet Ali Babaoğlu (Üye)
Murad Dural (Üye)
Korkmaz İlkorur (Üye)
Feyhan Kalpaklıoğlu (Üye)
Lütfi Yenel (Üye)
Haluk R. Tükel (Üye, Genel Sekreter)
 

2001-2002 Dönemi
 
Tuncay Özilhan (Başkan)
Mustafa V. Koç (Başkan Yardımcısı)
Ömer Sabancı (Başkan Yardımcısı)
Aldo Kaslowski (Başkan Yardımcısı)
Mehmet Ali Babaoğlu (Üye)
Cem Duna (Üye)
Şadi Gücüm (Üye)
Şerif Kaynar (Üye)
Oktay Varlıer (Üye)
Lütfi Yenel (Üye)
Haluk R. Tükel (Üye, Genel Sekreter)
 

2003 Dönemi
 
Tuncay Özilhan (Başkan)
Ömer Sabancı (Başkan Yardımcısı)
Mustafa V. Koç (Başkan Yardımcısı)
Ömer Aras (Sayman Üye)
Pekin Baran (Üye)
Cem Duna (Üye)
Şadi Gücüm (Üye)
Tufan Ünal (Üye)
Oktay Varlıer (Üye)
Arzuhan Yalçındağ (Üye)
Haluk R. Tükel (Üye, Genel Sekreter)
 

2004 Dönemi
 
Ömer Sabancı (Başkan)
Mustafa V. Koç (Başkan Yardımcısı)
Pekin Baran (Başkan Yardımcısı)
Ömer Aras (Sayman Üye)
Ayça Dinçkök (Üye)
Cem Duna (Üye)
Şadi Gücüm (Üye)
Tufan Ünal (Üye)
Oktay Varlıer (Üye)
Arzuhan Yalçındağ (Üye)
Haluk R. Tükel (Üye, Genel Sekreter)
 

2005 – 2006 Dönemi 

Ömer Sabancı (Başkan)
Pekin Baran (Başkan Yardımcısı)
Cem Duna (Başkan Yardımcısı)
Ömer Aras (Sayman Üye)
Bülent Akgerman (Üye)
Ümit Boyner (Üye)
Ayça Dinçkök (Üye)
Ali Kibar (Üye)
Agah Uğur (Üye)
Arzuhan Doğan Yalçındağ (Üye)
Haluk R. Tükel (Üye, Genel Sekreter)
 

2007 – 2008 Dönemi
 
Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan)
Pekin Baran (Başkan Yardımcısı)
Ferit Şahenk (Başkan Yardımcısı)
Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)
Haluk Dinçer (Sayman Üye)
Bülent Akgerman (Üye)
Ayça Dinçkök (Üye)
Erdal Karamercan (Üye)
Ali Kibar (Üye)
Ethem Sancak (Üye)
Haluk R. Tükel (Üye, Genel Sekreter)
 

2009 Dönemi
 
Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan)
Ferit Şahenk (Başkan Yardımcısı)
Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)
Haluk Dinçer (Sayman Üye)
Hamdi Akın (Üye)
Tayfun Bayazıt (Üye)
Erdal Karamercan (Üye)
Ali Kibar (Üye)
Mehmet Ali Molay (Üye)
Volkan Vural (Üye)
Zafer A. Yavan (Üye, Genel Sekreter)
 

2010-2011 Dönemi
 
Ümit Boyner (Başkan)
Haluk Dinçer (Başkan Yardımcısı)
Tayfun Bayazıt (Başkan Yardımcısı)
Cansen Başaran Symes (Sayman Üye)
Lucien Arkas (Üye)
Mehmet Ali Aydınlar (Üye)
Erman Ilıcak (Üye)
Ali Kibar (Üye)
Volkan Vural (Üye)
Muharrem Yılmaz (Üye)
Zafer A. Yavan (Üye, Genel Sekreter)2012 Dönemi

Ümit Boyner (Başkan)
Haluk Dinçer (Başkan Yardımcısı)
Tayfun Bayazıt (Başkan Yardımcısı)
Erman Ilıcak (Başkan Yardımcısı)
Cansen Başaran Symes (Sayman Üye)
Cenk Çimen (Üye)
Nezih Barut (Üye)
Volkan Vural (Üye)
Muharrem Yılmaz (Üye)
Meral İnci Zaim (Üye)
Zafer A. Yavan (Üye, Genel Sekreter)
 
2013-2014 Dönemi
 
Muharrem Yılmaz (Başkan)
Haluk Dinçer (Başkan Yardımcısı) 
Tayfun Bayazıt (Başkan Yardımcısı) 
Memduh Boydak (Başkan Yardımcısı)
Cansen Başaran-Symes (Sayman Üye)
Cenk Çimen (Üye) 
Sedat Şükrü Ünlütürk (Üye)
Simone Kaslowski (Üye)
Esin Güral (Üye)
Tarkan Kadooğlu (Üye)
Osman F. Boyner (Üye)
Volkan Vural (Üye)
Zafer A.Yavan (Üye, Genel Sekreter)
 
2014 Dönemi 
 
Haluk Dinçer (Başkan) 
Tayfun Bayazıt (Başkan Yardımcısı) 
Memduh Boydak (Başkan Yardımcısı)
Cansen Başaran-Symes (Başkan Yardımcısı)
Sedat Şükrü Ünlütürk (Üye)
Cenk Çimen (Üye) 
Tarkan Kadooğlu (Üye)
Esin Güral Argat (Üye)
Osman F. Boyner (Üye) 
Simone Kaslowski (Üye)
Volkan Vural (Üye)  
Hasan Akçakayalıoğlu (Üye) 
Zafer A.Yavan (Üye, Genel Sekreter)
 
 
2015-2016 Dönemi 
 
Cansen Başaran–Symes (Başkan)
Sedat Şükrü Ünlütürk (Başkan Yardımcısı)
Ali Y. Koç (Başkan Yardımcısı)
Murat Özyeğin (Sayman Üye)
İsmail Hasan Akçakayalıoğlu (Üye)
Metin Akman (Üye)
Bahadır Balkır (Üye)
Memduh Boydak (Üye)
Esin Güral Argat (Üye)
Simone Kaslowski (Üye)
Mehmet Nurettin Pekarun (Üye)
Agah Mehmet Tara (Üye)
Zafer A. Yavan (Üye, Genel Sekreter)
 
 

 

 


 

Site İçi Arama

 

Arşiv

     

Etkinlik Takvimi

...

 

Bizi Takip Edin!
 

 

 

Morfoloji.com Karegen.com