Batu Aksoy

Turcas Petrol A.Ş.

CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında İstanbul’da doğan Batu Aksoy 1998 yılında Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 1998-2000 yılları arasında ABD’de kurulu bir iletişim şirketinde çalışarak başlayan Batu Aksoy, Türkiye’ye dönüşünü takiben 2000 2005 yılları arasında Aksoy Holding’de enerji projeleri geliştirmekten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak elektrik üretimi, elektrik toptan satışı ve doğalgaz toptan satışına yönelik grup şirketlerini kurmuş ve yönetmiştir.

Grubun akaryakıt ve enerji sektörlerindeki iştiraklerinin tek çatı altında toplanmasını takiben Batu Aksoy 2005 yılı itibariyle Turcas Petrol A.Ş.’de İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 itibariyle de CEO olarak görev yapmaktadır. Batu Aksoy bu çerçevede Shell & Turcas Petrol A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Aksoy Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Batu Aksoy bu kapsamda Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. (Conrad İstanbul), Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. (Epique Island Bodrum), Aksoy Petrol Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Maslak Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Aksoy Middle East Company’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını sürdürmektedir.

Batu Aksoy 2006-2008 yılları arasında Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği’nin (PETFORM), 2013-2014 döneminde de Enerji Ticaret Derneği’nin (ETD) Başkanlığını yapmıştır.

Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bünyesindeki çalışmalarına 2006’da Enerji Çalışma Grubunda başlamış, takip eden yıllarda bu grubun Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu olan Batu Aksoy halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulları Üyesi ve Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Business School’da Dekan’ın Danışma Konseyi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Batu Aksoy Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: