< < < < Silikon Vadisi

Çalışma Grubu Başkanı

Ayşgeül İldeniz

Ayşegül İldeniz

Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi

Zorlu Holding A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi

Silikon Vadisi

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı, Silikon Vadisi ekosisteminde farklı rolleri olan iş insanları, girişimciler, mühendisler ve bilim insanlarından oluşmaktadır. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı'nın amacı, TÜSİAD üyeleri ile San Francisco bölgesinde yerleşik profesyoneller arasında iletişim ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktır.

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı girişimciliği, inovasyonu, internet ekosistemini ve STEM eğitimini destekler, dijitalleşme ve dördüncü sanayi devrimine (Sanayi 4.0) uygun politikalar geliştirilmesine katkı sağlar.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: