Görev Gücü Başkanı

Samir Deliormanlı

Samir Deliormanlı

Koç Holding İnovasyon ve Fikri Haklar Yöneticisi

Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler Görev Gücü

TÜSİAD Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler (SEP) Görev Gücü; teknoloji standartları ve standarda esas patentler konusunda farkındalık oluşturmak, bu bağlamda gelişmelerin takip edilmesi ve ilgili savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak, standartların maliyet etkisinin belirlenmesi için yol haritası hazırlamak ve yine ülkemizin teknoloji standartlarında pay sahibi olabilmesi için yol haritası oluşturmayı amaçlamaktadır.

OECD araştırmalarına göre dünya ticaretinin %80’i teknoloji standartlarından etkilenmektedir. Teknoloji standartlarında söz sahibi olmak, ülkelere ve şirketlere kendi lehlerinde ticaret bariyerleri oluşturma, rekabette maliyet avantajı elde etme ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımları geri döndürmenin etkin araçlarından birine sahip olma imkanını sunmaktadır. Bunun farkında olan ülkeler ve uluslararası şirketler teknoloji standartlarını stratejilerinin birer parçası olarak aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Ar-Ge yatırımlarından azami geri dönüş alabilmek adına teknoloji standartlarının oluşturulduğu standart geliştirme organizasyonlarına yoğun bir katılım göstermektedir.

Ülkemizin 2023 Sanayi ve Teknoloji Hedefleri arasında yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının artırılması, Ar-Ge yatırımlarının gayrisafi yurtiçi hasılanın %1,8’i seviyesine çekilmesi ve dünya lideri pazar payına veya marka değerine sahip en az 23 akıllı ürün çıkarılması gibi hedefler bulunmaktadır. TÜSİAD, teknolojide söz sahibi olabilmenin ve yapılan Ar-Ge yatırımlarını geri döndürmenin en etkili araçlarından birinin teknoloji standartlarında pay sahipliği olduğu bir dünyada, bu hedefleri sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için bu alandaki etkinliğimizi artırmamız gerektiğini düşünmektedir.

Görev Gücü bu amaçlar dahilinde TÜSİAD Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası koordinasyonunda ve Fikri Haklar ve Ar-Ge Çalışma Grubu kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Teknoloji standartları ve SEP’lere ilişkin kamu, özel sektör, STK ve üniversitelerde farkındalık yaratılması, Türkiye’de uygun teknolojilerin ve sınai mülkiyet haklarının ilgili standartlarda yer alabilmesi ve SEP’ler kaynaklı öngörülemeyen maliyetlere ışık tutulması için çalışmalar yürütecektir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: