Bu Gençlikte İş Var

TÜSİAD Gençlik Platformu

TÜSİAD, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren her konuda gençlerin de görüşlerinin alınması ve gelecek vizyonu ve hedefleri belirlenirken gençlerin de süreçlere dahil edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu kapsamda gençlerle işbirliğini bir adım ileri götürerek, gençleri TÜSİAD’ın çalışmalarına daha sürdürülebilir bir yapıda dâhil etmek amacıyla bir Gençlik Platformu kurulmasına karar verilmiştir.

Platformun Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerde lisans veya lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerden oluşması öngörülmektedir. Bu kapsamda üniversitelerin gençlik klüplerinin TÜSİAD çalışmalarına entegre edilmesi planlanmaktadır. Platformun amacı öğrencilerin TÜSİAD üyeleriyle bir araya gelerek Türkiye’yi ve iş dünyasını ilgilendiren çeşitli konularda görüşlerini aktarabilecekleri bir zemin sağlamaktır.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, üniversite öğrencilerinin ekip halinde katılarak iyi iş fikirleri ile başvurdukları, ön elemeyi geçen ekiplerin TÜSİAD Üye Rehberleri ile birlikte fikirlerini geliştirme ve iş planı hazırlama imkanı elde ettikleri bir fikir yarışmasıdır.

Bu Gençlikte İş Var Web Sitesi