KOÇ ÜNİVERSİTESİ - TÜSİAD EAF KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ: “2019 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ”

11 Oca 2019 İlgili Dosya
KOÇ ÜNİVERSİTESİ - TÜSİAD  EAF KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ: “2019 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ”

Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen konferansta 2019 yılında Türkiye ekonomisi değerlendirildi. Konferans dahilinde gerçekleşen panele Uğur Gürses, Zümrüt İmamoğlu, Mahfi Eğilmez, Selva Demiralp ve Cevdet Akçay konuşmacı olarak katıldı.

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) kapsamında “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Hande Demirel’in yönetiminde gerçekleşen ve Uğur Gürses, Zümrüt İmamoğlu, Mahfi Eğilmez, Selva Demiralp, Cevdet Akçay’ın yer aldığı panelde güncel ekonomik gelişmeler çerçevesinde, Türkiye ekonomisinin önündeki riskler, fırsatlar ve sürdürebilir büyüme patikasına tekrar dönebilmesi için gereken politikalar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ekonominin bir çıpaya ihtiyaç duyduğuna ve bu çıpanın, güçlü kurumlar ve kural temelli politika yapımı olabileceğini belirtti. Çoğu zaman ekonomideki sıkıntıların kur ya da faizlerdeki artışlar üzerinden değerlendirse de asıl meselenin istikrar olduğunu vurgulayan Erol Bilecik konuşmasında şu görüşlere yer verdi; “Türkiye artık sıcak paranın değil, doğrudan yatırımların geldiği adres olmalı. Küresel krizden bu yana yaşadığımız sıcak para dönemini kapatıp yeni bir Türkiye hikayesi başlatmalıyız. Bu hikaye Türkiye’nin demokratikleştiği, ekonomik potansiyelinin geliştiği bir dönüşümü anlatmalı.

Güçlü bir Türkiye ekonomisi için atılacak adımları 5 maddede özetleyebiliriz:

  1. Ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması için güçlü kurumlar ve kural temelli politika yapımı,
  2. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz verilmemesi,
  3. Yapısal reformlar ile ekonomimizin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması,
  4. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi,
  5. AB ile ilişkilerin güçlenmesi ve Gümrük Birliği modernizasyonu için gerekli adımların atılması”.