TÜSİAD BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ DİJİTAL ANADOLU ETKİNLİĞİNE KATILDI

26 Haz 2020
TÜSİAD BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ DİJİTAL ANADOLU ETKİNLİĞİNE KATILDI

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen "Dijital Anadolu Projesi" etkinliğine katıldı.

Simone Kaslowski konuşmasında KOBİ'ler için dijitalleşme sürecinin önemine değindi:

"Tüm dünyayı hazırlıksız yakalayan COVID-19 salgını, çalışma hayatı başta olmak üzere bildiğimiz her şeyi temelden değiştiriyor. Bu süreç gösterdi ki, işlerin geleceği konusunu ele alırken en beklenmeyen aykırı senaryoları da dikkatle göz önünde bulundurmalıyız. Büyük dönüşümlerin yaşandığı süreçte, hem çağın gerektirdiği teknoloji altyapısına yatırım yapılması, hem de gelecekte ihtiyaç duyulacak becerilere yatırım yapılması kritik önemde. Unutmamalıyız ki insanın odakta olmadığı bir dijital dönüşüm başarılı olamayacaktır.

TÜSİAD olarak büyük şirketler kadar KOBİ’lerin de teknoloji kullanımlarını artırmalarını, dijital yetkinliklerini geliştirmelerini; yaratılacak katma değerin yükseltilmesi açılarından kritik önemde görüyoruz. Dijitalleşme KOBİ’lerin yüksek katma değerli üretime geçişleri yanı sıra hem istihdam hem de ciro bakımından KOBİ’lerin büyümelerini etkileyen faktörlerden. Dijitalleşme bir kültürdür; yalnızca dijital ürünlerin iş süreçlerine entegrasyonunu değil, kültürel ve zihinsel bir dönüşümü de işaret ediyor. Dijital dönüşüm, dijital çağın gerekliliklerine göre düşünebilmeyi, kararlar alabilmeyi teşvik eden bir süreç. Buradan yola çıkarak KOBİ’lerin şirket performanslarını yükseltecek bir diğer etkenin de şirket yönetiminde çevik yönetim yaklaşımının benimsenmesi olduğunu belirtmemiz gerek."

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: