“DTÖ – Türkiye Ticaret Politikası Gözden Geçirme Raporu 2023 Bulguları” toplantısı düzenlendi

22 Mar 2024
“DTÖ – Türkiye Ticaret Politikası Gözden Geçirme Raporu 2023 Bulguları” toplantısı düzenlendi

Dünya Ticaret Örgütü’nün Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması (TPRM) çerçevesinde, 2023 yılında gerçekleştirdiği Türkiye incelemesi sonucunda yazılan rapor ve üye ülkelerle yürütülen soru-cevap sürecinin çıktılarının iş dünyası ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla 21 Mart Perşembe günü çevrimiçi toplantı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşması TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Asım Barlın tarafından yapıldı. TÜSİAD Küresel Tedarik Zincirleri Alt Çalışma Grubu Başkanı Sercan Bahadır’ın yönetiminde gerçekleştirilen panel oturumunda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Aylin Bebekoğlu ve DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Bölümü Danışmanı Katie Waters konuşmacı olarak yer aldı.