TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen “Sosyal Etki Zirvesi”ne katıldı

31 May 2024
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen “Sosyal Etki Zirvesi”ne katıldı

Konuşmasında yönetimde kadın konusunda TÜSİAD’ın çağrısına değinen Turan şu ifadeleri kullandı:

“TÜSİAD olarak, her fırsatta vurguladığımız üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve demokrasinin temel taşlarından biri. Kadınların ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata erkeklerle eşit katılmıyor olmaları, hem yoksulluk ve gelir adaletsizliği sorunlarını besler, hem de eşitsizliklerin olumsuz etkilerini daha geniş bir alana yayar. Giderek daha fazla kadın ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katılmakla beraber, toplumsal cinsiyet eşitliği için hala önemli bir mesafe kat etmemiz gerektiğinin farkındayız. Kız çocuklarının eğitime kesintisiz erişimi, çocuk yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi, çalışma hayatında daha çok kadının olması, kadınların daha nitelikli işlere erişmesi, bakım sorumluklarının eşit paylaşımı, kadınların üst yönetimlerde, siyasette, karar alıcı pozisyonlarda eşit temsili, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışı halen ilerleme kaydetmemiz gereken alanlar. TÜSİAD olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde, başta kendi etki alanımızı harekete geçiriyor, iş dünyasını değişimin bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

Birçok toplumsal meselede olduğu gibi, yönetimde kadın oranının artırılması konusunda da iş dünyasının kurumsal mekanizmalarıyla harekete geçmesinin çok önemli olduğunu belirten Turan,

“Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerde Yönetim Kurulu’nda kadın oranı yüzde 17.9 seviyesinde. İş dünyasının, bu oranın artırılması konusunda dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Yönetimde kadın oranının artırılmasını ivmelendirmek amacıyla kendi üyelerimizden başlayarak, iş dünyasına bir çağrıda bulunduk. Şirketlerin, yönetim kurulunda kadın oranını, 2 yıl içinde, SPK’nın “uy ya da açıkla” prensibiyle uyumlu olan yüzde 25 hedefine çıkarmasını, 5 yıl içinde, AB tarafından üye ülkelere getirilen en az %33 hedefine taşımasını istedik. Ayrıca şirketleri tüm yönetim kademelerinde kadın-erkek dağılımına ilişkin verilerini de düzenli açıklamaya davet ettik. Bu çağrımız çok olumlu yankılandı ve pek çok şirket açıklamalarıyla destek verdi. Bu konunun yaygınlaşması için takipçisi olacağız. Toplumsal eşitsizlikleri gidermek için girişilen rekabetin, tüm toplumun faydasına olacağına inanıyoruz. Bu anlayışla, bu konuda öncü çalışmalar yürüten kurumların, diğer şirketlere de örnek olmasını ve tüm topluma değişim yönünde cesaret vermesini hedefliyoruz. İş dünyasında ikiz dönüşüm, girişim ve sürdürülebilirlikten bahsederken, kadınların erkeklerle eşit oranda ve eşit fırsatlarla katılımını da her daim akılda tutmalıyız. Kadınların hayatın her alanına katılımını başardıkça, ülke olarak ekonomik, demokratik ve toplumsal kalkınma hedeflerimize o kadar yaklaşacağız” dedi.