< < TÜSİAD ve Uluslararası Enerji Ajansı, küresel enerji piyasalarının gelecek 25 yılına ilişkin öngörüleri içeren “World Energy Outlook 2011” raporunun Türkiye tanıtımını yapacak

TÜSİAD ve Uluslararası Enerji Ajansı, küresel enerji piyasalarının gelecek 25 yılına ilişkin öngörüleri içeren “World Energy Outlook 2011” raporunun Türkiye tanıtımını yapacak

22 Kas 2011 İlgili Dosya

 

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan World Energy Outlook 2011 Raporu, küresel enerji piyasalarının bugününe ve gelecek 25 yılına ilişkin en son verileri, politika gelişmelerini ve bir önceki yıldan bu yana elde edilen tecrübelerle güçlendirilen analizleri içeriyor. Raporun Türkiye tanıtım toplantısının açılış konuşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BOYNER tarafından gerçekleştirilecek.
 
TÜSİAD ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan “World Energy Outlook 2011” raporunun Türkiye tanıtımını 1 Aralık 2011 Perşembe günü, Sabancı Center’da düzenlenecek bir toplantıyla gerçekleştirecek.
 
Açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BOYNER’in gerçekleştireceği toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih BİROL “World Energy Outlook 2011” raporunun ana başlıklarını kamuoyuna sunacak. 
 
Toplantıda ayrıca “Enerji Piyasalarının Serbestleştirilmesi” başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelin oturum başkanlığını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu Başkanı Ali KİBAR gerçekleştirecek. TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Selahattin HAKMAN, Shell Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret CÖMERT, Turcas Petrolcülük A.Ş. CEO-Yönetim Kurulu Üyesi Batu AKSOY ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin KİLCİ panele konuşmacı olarak katılacak. 
 
Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan World Energy Outlook 2011 Raporu, küresel enerji piyasalarının bugününe ve gelecek 25 yılına ilişkin en son verileri, politika gelişmelerini ve bir önceki yıldan bu yana elde edilen tecrübelerle güçlendirilen analizleri kamuoyuna sunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı IEA’nın yayını “World Energy Outlook”un 2011 baskısı, farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonlarını da içeriyor. 
Raporda  ayrıca enerji sektörüne ilişkin şu başlıklar ele alınıyor:
 
Rusya’nın enerji geleceği ve küresel pazarlar açısından sonuçları
Emisyonların sınırlandırıldığı bir dünyada kömürün ekonomik büyümeyi desteklemedeki rolü
Ortadoğu ve Afrika’da petrol ve doğalgaz sektörü yatırımlarında muhtemel bir gecikmenin sonuçları
Yüksek karbona dayalı altyapıya bağımlılığın, küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutma hedefini daha zor ve pahalı kılması
Fosil yakıt sübvansiyonlarıyla yenilenebilir enerji desteklerinin boyutu ve bu desteklerin enerji, ekonomi ve çevre eğilimleri üzerine etkileri 
Nükleer enerji kullanımında hızlı bir azalmanın enerji sektörü üzerinde küresel düzeyde etkilerinin neler olabileceğini inceleyen “Düşük Nükleer Enerji Senaryosu”   
Dünyadaki milyarlarca yoksul insana, ihtiyaç duydukları modern enerjiyi sağlamak için gerekli yatırım türü ve ölçeği
 
World Energy Outlook-2011, önümüzdeki çeyrek yüzyılda enerji sisteminin nasıl dönüşebileceğine dair önemli analizler sunuyor ve enerji sektörünü takip eden herkes için başucu kitabı niteliği taşıyor.
 
TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Hakkında
TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Çalışma Grubu, Türkiye’nin enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarına dair doğru ve güvenilir bilgiyi derlemek, bu alanda küresel gelişmeleri izlemek, derlenen bilgiye dayanarak Türkiye’nin geliştirmesi ve uygulaması gereken kısa, orta ve uzun dönem enerji politika ve stratejilerini tespit etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: