< < TÜSİAD'ın "Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü" Açıklaması

TÜSİAD'ın "Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü" Açıklaması

25 Nis 2014 İlgili Dosya

TÜSİAD, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada aşağıdaki görüşlere yer verildi:

“Küresel rekabet yarışının temel belirleyicisi, bilgiyi üretme, iletme ve etkili kullanma yeteneği ile niteleyebileceğimiz bilgi toplumu yönelimidir. Bilgi toplumu yönelimi yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünlerin üretiminin temel taşıyıcısıdır. Bu bağlamda, buluşlarını fikri ve sınai mülkiyet hakları ile koruyan, bu hakları şirketlerine kar sağlayan birer ticari varlık olarak değerlendiren ve şirket stratejilerine dahil ederek başarıyla yöneten şirketler rekabet güçlerini artırmakta ve başarılı iş sonuçlarını perçinlemektedir.
 

Türkiye’de son 15 yılda Ar-ge harcamalarının yıllık yüzde 10’un üzerinde artması memnuniyet verici olmakla birlikte, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri bir yenilikle sonuçlanmadığı ve bu yenilik fikri ve sınai mülkiyet hakları ile koruma altına alınmadığı takdirde, yenilikçi düşünceyi ve hedeflenen katma değerli üretimi sağlamak mümkün gözükmemektedir. 2013 - 2014 Rekabetçilik Raporu’na göre 148 ülke arasında 74. sırada yer alan Türkiye’nin bu alanda hala atması gereken adımlar olduğu aşikardır.


Bu bağlamda, patent haklarının korunmasına ilişkin gerekli mevzuatın ivedilikle hazırlanması ve fikri ve sınai mülkiyet hakları sistemini daha güçlü bir yapıya kavuşturacak düzenlemelerin yapılması ülkemizi rekabetçilik sıralamasında daha yukarılara taşıyacak adımlardan birkaçıdır. Bunların yanı sıra, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik son dönemde getirilen teşviklerin doğru mekanizmalarla hayata geçirilmesi durumunda şirketlerimiz önemli bir rekabet avantajı elde edecek, bu uygulama diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir.


TÜSİAD olarak, ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabetçiliğin artması için güçlü bir fikri ve sınai mülkiyet hakları sisteminin oluşturulmasını temel önceliklerimiz arasına alarak bu alandaki faaliyetlerimize devam edeceğimizi bir kez daha belirtir, Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü’nü kutlarız.”

 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: