< < TÜSİAD, 19. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında doğalgaz konulu bir oturum düzenledi

TÜSİAD, 19. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında doğalgaz konulu bir oturum düzenledi

Dünya ve Türkiye enerji sektörü temsilcilerini biraraya getiren “ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı” 24-25-26 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 24 Nisan 2013 tarihinde Konferans’ın açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Muharrem Yılmaz konuşmasında, enerji yatırımlarının 2020 yılına kadar 100 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyleyerek enerjide dünyadaki dengelerin değişmekte olduğu bir döneme girildiğini kaydetti.  Kaya gazının ekonomik olarak çıkarılmaya başlanmasının, enerjide talebin batıdan doğuya kayışı, iklim değişikliğinin yarattığı baskıların ve sürekli güncellenen teknolojilerin önemli bir eşikte olduğunun göstergesi olduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin hem coğrafi, hem de siyasi olarak tam ortasında olduğu bu değişimi en doğru şekilde yönetmesi gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, ekonomik büyümenin devamlılığı için, Türkiye'nin artan enerji talebini sürdürülebilir şekilde karşılamak durumunda olunduğunu vurgulayarak, bunun tüm dünyada giderek öne çıkan insan odaklı, çevreyle dost ve sorumlu bir iş anlayışıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arz güvenliği ve rekabetçi fiyatların yanı sıra, küresel iklim değişikliğiyle mücadele zorunluluğunun tüm ülkeler için hassas seçimler yapılmasını gerektirdiğini kaydeden Yılmaz, yüksek büyüme hedeflerinin enerji talebini artıracağını ifade etti. Enerji kaynaklı emisyonların Türkiye'nin rekabet gücünü etkilememesi için stratejiler belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: "Henüz yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan yeterince faydalanamıyoruz. 2020 yılı için koyduğumuz rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerimize ulaşmamız zor görünmektedir. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, yerli kaynaklarımıza yatırıma hız verilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Linyit saha ve santrallerine, 5. bölgeye sağlanan teşviklerin verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak tüm kaynaklara benzer teşviklerin verilmesi sektörün gereken atılımları gerçekleştirmesine yardımcı olabilecektir."

Enerji piyasalarına yönelik reform niteliğindeki 3 kanunun gündemde olmasının son derece memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirten Yılmaz, 2001 yılında çıkarılan ve çeşitli değişikliklere tabi tutulan Elektrik Piyasası Kanunu'nun, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geçen ay kabul edilen yasa ile büyük ölçüde değiştiğini anımsattı.  Yılmaz, enerjide arz güvenliğini sağlamaya yönelik büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesinin ön koşulunun uzun vadeli sürdürülebilirlik olduğunu anlatarak, bunun sağlanması için serbest piyasa dahilinde referans bir fiyatın oluşmasının yatırımcı için büyük önem taşıdığını ifade
 etti.

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu, konferans kapsamında 25 Nisan 2013 tarihinde, “Türkiye Doğal Gaz Piyasalarında Güncel Gelişmeler ve Fırsatlar” başlıklı TÜSİAD Özel Oturumu gerçekleştirdi.

Başkanlığını TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Vekili ve Shell Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert’in yaptığı TÜSİAD Özel Oturumu’na, Turcas Enerji CEO’su Batu Aksoy, OMV Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, Palmet Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray ve E.ON Kıdemli Başkan Yardımcısı Matthias Keuchel konuşmacı olarak katılım sağladılar.

Oturumda, doğal gaz piyasalarına ilişkin genel değerlendirmelerin yanı sıra, yeni Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı’nın gündemde olduğu şu günlerde BOTAŞ’ın yapısındaki değişiklik, maliyet bazlı fiyatlandırma, doğal gaz borsası, depolama ve LNG terminallerine erişim gibi enerji piyasalarının liberalleşmesinde kritik önem arz eden konular da tartışıldı.


ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı 1994 yılından beri İstanbul’da dünya ve Türkiye enerji sektörü temsilcileri bir araya getirmektedir. Fuar ve Konferans çerçevesinde enerjide liberalleşme ve yeniden yapılanma, talep ve arz projeksiyonları, AB Enerji politikaları gibi konuların yanı sıra; kojenerasyon, yüksek verimli enerji üretim teknolojileri, enerji tesis işletmeciliği, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, geri dönüşüm sistemleri, çevre teknolojileri gibi teknik konulara da hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yer verilmektedir.

Bu kategoriden diğerleri:
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: