< < OECD Kamu İşletmeleri için Kurumsal Yönetim Rehberi

OECD Kamu İşletmeleri için Kurumsal Yönetim Rehberi

OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Grubu (OECD Steering Group on Corporate Governance) Haziran 2002 tarihinde OECD Kamu Varlıklarının Özelleştirilmesi ve Kurumsal Yönetimi Çalışma Grubu’ndan, kamu işletmelerinin kurumsal yönetimi hakkında bir dizi bağlayıcı olmayan ilke ve en iyi uygulama standardı hazırlamasını talep etmiştir. Söz konusu Rehber bütün kategorilerdeki kamu işletmelerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi ve iyi kurumsal yönetim uygulamalarını hayata geçirmesi amacıyla OECD tarafından belirlenen ilkeleri içermektedir. Rehber iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm'de ilkeler yer almaktadır: I) Kamu işletmeleri İçin Etkin Hukuki ve Düzenleyici Çerçevenin Sağlanması; II) İşletme Sahibi Olarak Devlet; III) Hissedarların Adil Muameleye Tabi Tutulması; IV) Paydaşlarla İlişkiler; V) Şeffaflık ve Kamuoyuna Açıklama Yapma; VI) Kamu İşletmelerinin Yönetim Kurullarının Sorumlulukları başlıklarını kapsamaktadır. Rehberin ikinci bölümünde birinci bölümde ele alınan ilkelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: