Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Başkanı

Fatih Özkadı

Fatih Özkadı

Direktör / Kalite, Sürdürülebilirlik,
Resmi İlişkiler
Arçelik

Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu

Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu, ülkemizdeki ekonomi, çevre ve enerji politikalarının birbiri ile tutarlı ve birbirini destekleyen nitelikte olması ihtiyacından hareketle; iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir finansman, atık yönetimi, enerji ve kaynak verimliliği gibi öncelikli konularda kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Düşük karbonlu kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hem TÜSİAD bünyesinde hem de ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaları desteklemektedir.

Bu çerçevede, TÜSİAD’ın üyesi bulunduğu İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarına aktif katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansına katılmakta ve Türk iş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tutumunu uluslararası paydaşlarına aktarmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: