Avrupa Birliği Temsilciliği, Brüksel

"Temsilcilik, Türk özel sektörü ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri, Avrupa iş dünyası ve uluslararası kamuoyu arasındaki ilişkilerde analiz ve iletişim görevi yürütmektedir."

Avrupa Birliği Temsilciliği, Brüksel, Türk özel sektörünün AB kurumları nezdinde temsili, TÜSİAD ve TİSK'in, Avrupa özel sektörü temsil kuruluşu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) dahilinde temsili, Avrupa kamu ve özel sektör kuruluşlarının Türkiye hakkında bilgilendirilmesi ve Türkiye'nin tanıtımına katkı gibi temel görev alanlarında etkinliklerini sürdürmektedir.

AB kurumları ile düzenli temas halinde bulunan Temsilcilik, AB üye ülke bakanları, AB parlamenterleri, AB Komisyonu yetkilileri, büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile düzenli görüşmeler yapmaktadır. Temsilcilik, AB karar süreçlerinde önemli katkıları olan birçok düşünce kuruluşunda iş dünyasını ve Türkiye'yi temsil etmektedir.

  • Dilek Aydın: Temsilci
  • Dilek İştar Ateş: Temsilci Yardımcısı
  • Zeynep Sanıgök: Danışman
  • Arzu Şengün: Büro Yöneticisi

Ağlar

Çin Ağı

Silikon Vadisi Ağı

Körfez Ağı

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: